Závody 2. ligy ČHS Kuřím bouldering

O víkendu ve dne 22-23..10.2022 se na nové stěně v Kuřimi budou konat boulderingové závody ze seriálu 2.ligy ČHS.

Závody 2. ligy jsou závody určené především začínajícím a mírně pokročilým lezcům. Závodit se bude v kategoriích U08-U18 (viz propozice). V sobotu budou závodit dětí kategorie U08 – U12, v nedělí pak ty starší (U14 – U18). Na tyto závody jsou nominované následující dětí (přihlásit se však může každý zájemce):

  • U08 (2015 a mladší): Gaudl A. David, Langášek Vít, Lounková B. Michaela, Šimek Matěj
  • U10 (2013 – 2014): Belcredi Theodora, Fichtelová Zuzana, Choutka Tomáš, Kankia Mathias, Krejčí David, Muric Jan, Muric Jiří
  • U12 (2011 – 2012): Cikánek Radovan, Černá Eliška, Čuhelová Veronika, Choutková Nela, Langášek Vilém, Stará Elen, Šoupalová Anna, Židlochová Veronika
  • U14 (2009 – 2010): Antonická Soňa, Hamplová Lenka, Chyťa Tadeáš, Kankiová Elen, Langášek Vintíř, Mynář Petr, Provazníková Blanka, Šalé Rozálie
  • U16 (2007 – 2008): Michálek Daniel, Profant Bartoloměj, Provazníková Jitka, Skoupý A. Samuel, Tůnová Kateřina, Vala Přemysl
  • U18 (2005 – 2006): Sepši Jakub, Špunarová Berta, Vala Jindřich

Na tyto závody je třeba se předregistrovat. Vzhledem k tomu, že pro každou kategorií bude jen 20 míst, registraci všech našich účastníků zajistí oddíl a účast jednotlivých dětí je třeba obratem potvrdit a také pak předem uhradit startovné (viz propozice).

Všechny osoby startující v závodech organizovaných ČHS musí být členy příslušného sportovního svazu (průkazky s sebou), a mít zakoupenou závodní licenci pro příslušný kalendářní rok – členství a licenci zařizuje oddíl.

Na závodech budou přítomní oddíloví trenéři.