Základní uzly

Základní uzly

Vůdcovský uzel

Váže se nejsnadněji. Používá na svázání kulatých smyček. Musí být dobře srovnány a zataženy. Jeho nevýhodou je, že po zatížení (zvláště za mokra a u měkkých lan) je téměř nemožné ho rozvázat.

vudcovsky-uzel


Osmičkový uzel

Často jím nahrazujeme vůdcovský uzel, protože je pevnější a po zatížení se snadněji rozvazuje. Používá se k navázání na lano. Dříve to býval jediný doporučený uzel pro svázání dvou lan.

osmickovy-uzel-1

osmickovy-uzel-2

Vázání osmičkového uzlu:

 

Navazování na sedák pomoci osmičkového uzlu:


Protisměrně uvázaný vůdcovský uzel (očková spojka)

Uzel je vhodný ke spojení dvou lan nebo smyček k zavěšení na hrot. Jako jediný vhodný uzel se používá na svázání plochých smyček. Musí být dobře srovnány a zataženy. Volné konce musí být aspoň 4-5 násobkem šířky popruhu či lana. Nehodí se tam, kde potřebujeme svázat uzel jednou rukou.

protismerny-vudcovsky-uzel


Lodní smyčka

Je to nejjednodušší, velmi často používaný uzel. Po vypnutí z karabiny se sama rozváže. Používá se pro sebejištění na stanovišti, ukotvení lana ke stromu apod. Je výhodná také při všech způsobech smyčkového jištění, kde záleží na těsném obepnutí jistícího bodu tam, kde by volná smyčka spadla nebo se posunula na nesprávné místo). Používá se také při záchranářských činnostech.

lodni-smycka-1

lodni-smycka-2


Poloviční lodní smyčka

polovicni-lodni-smycka-1Používá se jako jistící uzel doporučený pro dynamické jištění. Velmi vhodné je jeho využití zejména při lezení vícedélkových cest v horách. Používá se také při záchranářských pracích (spouštění zraněného na více než 1 délku lezení na svázaných lanech). Poloviční lodní smyčka se smí používat jen na speciálních karabinách označených HMS nebo H s pojistkou (šroubovací nebo bajonet), které svým hruškovitým tvarem bez ostrých ohybů umožňují spolehlivou funkci uzlu. U karabin jiného tvaru může dojít k nežádoucímu zaseknutí uzlu v okamžiku pádu a tím ke snížení jeho funkčnosti. Pozor, je důležité, aby lano, které drží jistič (na obrázku bílá část), bylo na straně karabiny bez zámku. V opačném případě může pohyb lana přes závit zámku pojistku rozšroubovat a v okamžiku zatížení se karabina může otevřít a uzel rozvázat. Při jištění se karabina HMS umisťuje buď do centrálního oka lezeckého úvazku, nebo do smyčky (odpovídající pevnosti) zavěšené ve „štandu“. Pro jištění prvolezce se nikdy karabina HMS, přes kterou jistíme, nevěší přímo do fixního jistícího bodu ve skále, protože při pádu prvolezce se otočí směrem vzhůru a přes jistící bod by se mohla zlomit.

polovicni-lodni-smycka-2


Dvojitý prusík

Patří mezi tzv. posuvné svírací uzly. Nezatíženým prusíkem lze po laně snadno posouvat, při zatížení lano sevře a drží na jednom místě. Pro vázání na laně musí být vytvořen z kulaté smyčky o průměru cca 5-6 mm. Tenčí smyčka není dostatečně pevná, naopak silnější smyčka se již na laně nezadrhává. Používá se jako samojištění při slaňování, dále při šplhání po laně a při záchranářských činnostech. Dvojitý prusík je na obr. 4, zatímco na obr. 5 je tzv. trojitý prusík (lano svírá pevněji než prusík dvojitý.

dvojity-prusik