Závody 2. ligy ČHS Brno bouldering

V sobotu dne 15.10.2022 se na stěně Hangár v Brně budou konat boulderingové závody ze seriálu 2.ligy ČHS.

Závody 2. ligy jsou závody určené především začínajícím a mírně pokročilým lezcům. Závodit se bude v kategoriích U08-U18 (viz propozice). Na tyto závody jsou nominované následující dětí (přihlásit se však může každý zájemce):

  • U08 (2015 a mladší): Gaudl A. David, Langášek Vít, Lounková B. Michaela, Šimek Matěj
  • U10 (2013 – 2014): Belcredi Theodora, Fichtelová Zuzana, Choutka Tomáš, Kankia Mathias, Krejčí David, Muric Jan, Muric Jiří
  • U12 (2011 – 2012): Cikánek Radovan, Černá Eliška, Čuhelová Veronika, Huťa Antonín, Choutková Nela, Langášek Vilém, Nečas Jáchym, Šoupalová Anna, Židlochová Veronika
  • U14 (2009 – 2010): Antonická Soňa, Hamplová Lenka, Kankiová Elen, Langášek Vintíř, Mynář Petr, Šalé Rozálie, Šímová Lucie
  • U16 (2007 – 2008): Cikánková Terezie, Plšková Zuzana, Janačík Tadeáš, Profant Bartoloměj, Provazníková Jitka, Přikrylová Michaela, Skoupý A. Samuel, Stříbrná Kateřina, Vala Přemysl
  • U18 (2005 – 2006): Grosmanová Karolína, Plchová Klára, Sepši Jakub, Špunarová Berta, Vala Jindřich

Na tyto závody je třeba se předregistrovat. Vzhledem k tomu, že pro každou kategorií bude jen 20 míst, registraci všech našich účastníků zajistí oddíl a účast jednotlivých dětí je třeba obratem potvrdit a také pak předem uhradit startovné (viz propozice).

Všechny osoby startující v závodech organizovaných ČHS musí být členy příslušného sportovního svazu (průkazky s sebou), a mít zakoupenou závodní licenci pro příslušný kalendářní rok – členství a licenci zařizuje oddíl.

Na závodech budou přítomní oddíloví trenéři.