Nominační závody v lezení na rychlost Brno

Nominační závody v lezení na rychlost pro dospělé (M/Ž), mládež kategorii B, A, J a závody pro děti kategorii U10, U12 a U14 se budou konat v sobotu, dne 24.02.2024 v Brně na stěně Hudy. Bližší informace jsou k nalezení na oficiální pozvánce.

V našem oddíle se tomuto odvětví lezení věnujeme minimálně, ale rozhodně není na závadu si tuto disciplínu vyzkoušet (a pak si třeba zalézt na stěně či bouldru). Naskýtá se k tomu skvělá příležitost. Nejmladší dětí (kat. U10) budou závodit na cestě postavené z chytů používaných na standardní  cestě, starší (U12 a U14) na standardní cestě doplněné dalšími chyty a stupy, a mládežnici a dospěli na tzv. standardní cestě (na stejné se závodí v celém světě). Účast doporučujeme všem dětem, které se účastní závodů (od nejmladší až po nejstarší kategorie), a především následujícím:

  • U10 (2015 a mladší): Lounková B. Michaela
  • U12 (2013 – 2014): Belcredi Theodora, Brablec Matěj, Bubeníčková Tereza, Hamplová Stella, Choutka Tomáš, Uhmann Tomáš
  • U14 (2011 – 2012): Gaudlová Johanka, Choutková Nela, Morávková Bára
  • U16: (2009 – 2010): Kankiová Elen, Lachetová Elen, Langášek Vintíř
  • U18: (2007 – 2008): Stříbrná Kateřina
  • J: (2005 – 2006): 
  • M/Ž: Kříž Ján

Na závody dětí byly již zaregistrované (viz seznam přihlášených). Upozorňujeme, že platbu startovného (ve výši 100 Kč) je třeba provést předem (viz propozice, na místě startovné nelze zaplatit).

Připomínáme všem účastníkům závodů organizovaných pod hlavičkou ČHS, že pro závodníky jsou povinné platné zdravotní prohlídky (viz formulář). Zdravotní prohlídka je platná rok. Bez platné prohlídky není možno se na závod registrovat.

Všechny osoby startující v závodech musí být také členy příslušného sportovního svazu, v našem případě Českého horolezeckého svazu a mít zaplacenou závodní licenci pro příslušný rok – je zajištěno prostřednictvím oddílu.

Na závodech budou přítomní oddíloví trenéři.