Český pohár v boulderingu 2020 Brno

První v tomto roce závody Českého poháru v boulderingu se budou konat ve dnech 22. a 23.02.2020 na stěně Hangar v Brně. Tyto závody jsou vhodné zejména pro dětí, které pravidelně navštěvují bouldrové tréninky.

V sobotu se představí dospěli (M/Ž) a mládežnické kategorie B, A a J, v neděli pak budou soutěžit děti kategorii U10, U12, U14podrobné informace. Pro dospěláky a mládež kategorie B, A a J to budou 1. nominační závody pro reprezentaci ČR. Za náš oddíl jsme na tyto závody nominovali následující dětí (účast konzultujte s příslušným trenérem):

  • U10 (2011 a mladší): Svobodová Šárka, Veselá Rosalie, Konečný Prokop
  • U12 (2009 – 2010): Antonická Soňa, Bartoš Mateo, Čermák Timotej, Hamplová Lenka, Lachetová Elen, Marková Sára, Školář Dan, Zbořilová Barbora
  • U14 (2007 – 2008): Bartošová Mia, Bumbálek Melichar, Cikánková Terezie, Cupák Matyáš, Čermák Šimon, Jaroš Václav, Kadlecová Alice, Kalvodová Aneta, Mayer Max, Mynář Petr, Pečenka Adam, Plchová Magdaléna, Plšková Zuzana, Schauer Adam, Svobodová Adéla
  • B: (2005 – 2006): Grosmanová Karolína, Jančuš Vilém, Kolařík Matyáš, Mašková Nela, Pařilová Valérie, Plchová Klára, Sepši Jakub, Skoupá Sabina
  • A: (2003 – 2004): Cink Jáchym, Gruber Lukáš, Hrbáčová A. Ludmila, Peřina David, Vaverková Adéla
  • J: (2001 – 2002): Galeová Ema, Prokešová Simona, Skříčková Veronika, Skříčková Zuzana, Špringl Petr
  • M/Ž: Bína Ondřej, Ondřejová Jana, Petrová Lucie

Na tyto závody je třeba se předregistrovat na webu ČHS: sobota: mládež B, ostatní (A, J, M/Ž) a neděle:(U10 – U14). Upozorňujeme, že tento rok se zvedla výše startovného na závodech a jeho platbu je třeba provést předem (v případě platby na místě startovné je vyšší) – viz podrobné informace

Připomínáme všem účastníkům závodů U14 a Českého poháru mládeže, že pro závodníky jsou povinné platné zdravotní prohlídky. Pro tento typ závodů je dostačující „normální“ potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti – podobné se žákům a studentům vydává např. pro účast na lyžařském výcviku nebo letním táboře (viz vzor). Zdravotní prohlídka je platná rok, závodník je povinen ji předložit při prezentaci na závodech. Platnost prohlídky Vašeho dítěte lze ověřit po provedení předregistrace v seznamu registrovaných závodníků.

Všechny osoby startující v mládežnických závodech musí být také členy příslušného sportovního svazu, v našem případě Českého horolezeckého svazu – bude zajištěno prostřednictvím oddílu.

Na závodech budou přítomní oddíloví trenéři.