Český pohár 2020 Brno

První, a zároveň také nominační, závody ze seriálu Českého poháru 2020 v lezení na obtížnost se budou konat v sobotu, dne 29.02.2020 na stěně Hudy v Brně. Závody jsou určené především všem, kteří už mají nějaké zkušenosti. Bližší informace jsou k nalezení na oficiální pozvánce. Tento závod je vhodný pro následující členy našeho oddílu:

  • B: (2005 – 2006): Grosmanová Karolína, Jančuš Vilém, Kolařík Matyáš, Mašková Nela, Pařilová Valérie, Plchová Klára, Sepši Jakub, Skoupá Sabina
  • A: (2003 – 2004): Cink Jáchym, Gruber Lukáš, Hrbáčová A. Ludmila, Peřina David, Vaverková Adéla
  • J: (2001 – 2002): Galeová Ema, Prokešová Simona, Skříčková Veronika, Skříčková Zuzana, Špringl Petr
  • M/Ž: Bína Ondřej, Ondřejová Jana, Petrová Lucie

Na tyto závody je třeba se předregistrovatkategorie B a dospělí a kategorie A a J. Upozorňujeme, že tento rok se zvedla výše startovného na závodech a jeho platbu je třeba provést předem (v případě platby na místě startovné je vyšší) – viz podrobné informace.

Připomínáme všem účastníkům závodů Českého poháru mládeže, že pro závodníky jsou povinné platné zdravotní prohlídky. Pro tento typ závodů je dostačující „normální“ potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti – podobné se žákům a studentům vydává např. pro účast na lyžařském výcviku nebo letním táboře (viz vzor). Zdravotní prohlídka je platná rok, závodník je povinen ji předložit při prezentaci na závodech. Platnost prohlídky Vašeho dítěte lze ověřit po provedení předregistrace v seznamu registrovaných závodníků.

Všechny osoby startující v závodech musí být také členy příslušného sportovního svazu, v našem případě Českého horolezeckého svazu – bude zajištěno prostřednictvím oddílu.

Na místě budou přítomní oddíloví trenéři.