Přihláška pro nové zájemce o členství

Přihláška pro nové zájemce o členství 

Přihlašuji dítě do horolezeckého oddílu mládeže HOM Rocky Monkeys TJ Sokol Brno 1. Dítě se bude pod vedením trenérů a instruktorů seznamovat s lezením na umělé stěně, s prostředím závodního lezení, a se základy skalního lezení. Na úvod výcviku bude dítě seznámeno se základními zásadami bezpečného pohybu na umělé lezecké stěně. Tyto znalosti budou průběžně doplňovány a rozšiřovány podle věku a schopností dítěte. V případě přijetí dítěte do oddílu se současně zavazuji uhradit před zahájením docházky příslušný členský příspěvek. Jeho výše je uvedená na stránce s informacemi pro daný školní rok.

Zároveň beru na vědomí, že:

  • dítě bude pod vedením trenérů a instruktorů získávat dovednosti nezbytné pro bezpečný pohyb na umělé stěně
  • v průběhu tréninků je dítě povinno řídit se pokyny instruktorů
  • při dlouhodobém porušování zásad bezpečnosti, hrubých kázeňských přestupcích, nezájmu o práci v oddíle nebo více než 4 neomluvených absencích může být dítě z oddílu vyloučeno
  • nepřítomnost dítěte na tréninku je nutné omlouvat předem prostřednictvím e-mailu (jeane.lydie@atlas.cz) anebo sms zprávy (732 773 261)
  • o případném ukončení docházky dítěte je nutné uvědomit vedení oddílu písemně (semtrex@volny.cz)
  • dítě navštěvuje horolezecký oddíl pod vedením trenérů a instruktorů, ale na vlastní nebezpečí.

Přihláška pro nové zájemce o členství

Přihláška pro nové zájemce o členství

Pro úspěšné odeslání Vaši zprávy je nutno vyplnit všechny údaje ve formuláři.

*) Budeme rádi, když nám pomůžete s jištěním dětí během tréninků. V případě Vašeho zájmu Vás zaučíme a proškolíme.
Sending