Soustředění SpS Rocky Monkeys Brno 14.01.2023

V sobotu dne 14.01.2023 se, na stěně Duro v Brně, konalo 1. v tomto roce soustředění kmenových a potenciálních členů SpS Rocky Monkeys. Přítomným se věnovali oddíloví trenéři: Jana  Cinková, Dalibor Šimek a Andrzej Kurowski a napomáhali jim Ondra Gaudl a Lenka Růžičková. Zúčastnilo se ho následujících 19 členů našeho oddílu:

  • U10: Choutka Tomáš, Lounková B. Michaela, Langášek Vít
  • U12: Belcredi Theodora, Cikánek Radovan, Černá Eliška, Choutková Nela, Gaudlová Johanka, Langášek Vilém, Raszková Julie, Šoupalová Anna, Židlochová Veronika
  • U14: Huťa Antonín, Langášek Vintíř
  • U16 (B): Antonická Soňa, Mynář Petr, Stříbrná Kateřina
  • U18 (A): Plšková Zuzana, Přikrylová Michaela

Program byl zaměřen na lezení na obtížnost a zahájili jsme ho v 10 h dopoledne rozcvičkou, kterou vedl Dalibor (starší děti) a Andrzej (mladší děti). Po půlhodině následovalo lehké rozlezení v podobě traverzů stěny. Pak jsme pokračovali lezením těžkých cest. Každé dítě si vylezlo minimálně 3 těžké cesty – starší si cesty cvakaly, ti mladší lezly většinou s horním jištěním. 

Poté, po téměř hodinové přestávce na oběd, se dětí rozdělily na 4 skupinky, které pod vedením zkušených Šerpů (trenéři) zkoušely zdolat Mt. Everest. V čem tato hra, zaměřená na trénink lezecké vytrvalosti, spočívala?

Jednotlivé profily stěny byly bodově ohodnocené a a obtížnost každé vylezené cesty v daném profilu byla těmito body vynásobená, což ve výsledku dávalo „délku“ jednotlivého výstupu (např. vylezení cesty obtížnosti 7 v profilu hodnoceným za 40 bodů dávalo 380 výškových metrů na cestě na vrchol nejvyšší hory světa). Cílem bylo za 1,5 hodiny v součtu všech výstupů ve skupině dosáhnout výšku nejvyšší hory světa 8848 m, což se všem skupinám podařilo. Nejúspěšnější lezci za tuto dobu zdolali až 15 cest. Poslední půlhodinka, před 16h, byla věnovaná protahovacím cvikům, které dětem připravil Dalibor.