Potvrzení členství v oddílu HO Rocky Monkeys

Potvrzení členství v oddílu HO Rocky Monkeys

Potvrzuji, že níže uvedené dítě se ve školním roce 2020/21 bude účastnit tréninků a akcí horolezeckého oddílu mládeže HO Rocky Monkeys Brno.


Potvrzení členství 2020/2021

Potvrzení členství 2020/2021

Pro úspěšné odeslání Vaší zprávy je nutno vyplnit všechny údaje ve formuláři.

*) Vhodné dny uveďte v poli Další informace.
Sending

Současně se zavazuji:

  • zaplatit za dítě členský příspěvek ve výši uvedené na našem webu pro daný školní rok;
  • v případě, že dítě přestane navštěvovat tréninky, uhradit příslušnou část poplatkudo doby podání písemné zprávy o ukončení docházky do oddílu.

Zároveň beru na vědomí, že:

  • dítě bude pod vedením instruktorů i nadále pokračovat ve výcviku lezení na umělé stěně;
  • dítě je povinno se v průběhu tréninků řídit pokyny trenérů a instruktorů;
  • při dlouhodobém porušování zásad bezpečnosti, hrubých kázeňských přestupcích, nezájmu o práci v oddíle nebo více než 4 neomluvených absencích může být dítě z oddílu vyloučeno;
  • nepřítomnost dítěte na tréninku je nutno omlouvat předem příslušnému trenérovi prostřednictvím e-mailu anebo sms zprávy;
  • o případném ukončení docházky dítěte je nutné uvědomit vedení oddílu emailem (semtrex@volny.cz);
  • dítě navštěvuje horolezecký oddíl pod odborným vedením, ale na vlastní nebezpečí.