Potvrzení členství pro stávající členy oddílu

Potvrzení členství pro stávající členy oddílu

Potvrzuji, že níže uvedené dítě se ve školním roce 2019/20 bude účastnit tréninků a akcí horolezeckého oddílu mládeže Rocky Monkeys u TJ Sokol Brno 1.

Současně se zavazuji:

  • zaplatit za dítě členský příspěvek (a v případě zavedení i stavební příspěvek) ve výši uvedené na našem webu pro daný školní rok nebo vyplývající z vyúčtování za předešlé pololetí (v případě slevy pro rodiče pomáhající v průběhu tréninků s jištěním)
  • v případě, že dítě přestane navštěvovat tréninky, uhradit příslušnou část poplatkudo doby podání písemné zprávy o ukončení docházky do oddílu

Zároveň beru na vědomí, že:

  • dítě bude pod vedením instruktorů i nadále pokračovat ve výcviku lezení na umělé stěně
  • dítě je povinno se v průběhu tréninků řídit pokyny instruktorů.
  • jsme sportovní oddíl a každé dítě je povinno se v průběhu roku se zúčastnit nejméně jednoho závodu (minimálně oddílové prosincové Perníkové chaloupky).
  • při dlouhodobém porušování zásad bezpečnosti, hrubých kázeňských přestupcích, nezájmu o práci v oddíle nebo více než 4 neomluvených absencích může být dítě z oddílu vyloučeno
  • nepřítomnost dítěte na tréninku je nutno omlouvat předem prostřednictvím e-mailu anebo sms zprávy (732 773 261, jeane.lydie@atlas.cz)
  • o případném ukončení docházky dítěte je nutné uvědomit vedení oddílu emailem (semtrex@volny.cz)
  • dítě navštěvuje horolezecký oddíl pod vedením instruktorů, ale na vlastní nebezpečí

Potvrzení členství 2019/2020
*) Budeme rádi, když nám pomůžete s jištěním dětí během tréninků. V případě Vašeho zájmu Vás zaučíme a proškolíme.
**) Dítě se může závodů účastnit v případě zájmu o závodění a samozřejmě po dosažení odpovídajících lezeckých schopnosti. Závodit není povinnost. Pravdou ale je, že aktivní závodníci jsou hlavní vizitkou činnosti našeho oddílu Rocky Monkeys.
Sending