Kam za sportem v Brně

Město Brno nám pro rok 2021 poskytlo dotaci ve výši 70.000,- Kč.