Informace pro školní rok 2021/2022

Informace pro školní rok 2021/2022

Termíny

Ve školním roce 2021/2022 budou oddílové tréninky probíhat na stěnách Hudy na ul. Vídeňské 99 a Klajda v areálu OHL ŽS na ul. Kulkova 30 a dále na bouldrových stěnách Flash Boulder, ul. J.Foglara 13 a Hangar na ul Pražákové 53.

Šikovné děti, které mají o lezení velký zájem, mohou po dohodě navštěvovat tréninky i ve více dnech. Jedná se zejména o děti, které se účastní nebo se chtějí účastnit lezeckých závodů

Rozdělení dětí do skupin a místa jednotlivých tréninků upřesníme po uzavření náboru členů pro následující školní rok tj. začátkem září 2021.

Kromě pravidelných lezeckých tréninků, dětí budou mít možnost zúčastnit se i výjezdů na skály a týdenního letního soustředění (pro dětí starší než 10 let). Závodící dětí mají možnost se pak účastnit dalších soustředění doma a v zahraničí.

Pozor! Během školního roku o prázdninách a ve dnech státních svátků se tréninky nekonají !!! 

Poplatky 

V prvním pololetí školního roku 2021/22 jsou členské poplatky (uváděné za pololetí), odvislé od počtu tréninků v týdnu, následující:
 • Trénink jednou týdně: 3.200 Kč
 • Trénink dvakrát týdně: 4.600 Kč
 • Trénink třikrát týdně: 5.800 Kč
 • Trénink čtyřikrát týdně: 6.900 Kč
Členské poplatky zahrnují:
 • nájem lezecké stěny;
 • mzdové náklady na trenéry;
 • amortizaci lezeckého materiálu použitého k jištění;
 • členské příspěvky ČHS.
Poplatky nezahrnují:
 • účast na soustředěních a závodech;
 • účast na letních příměstských táborech;
 • účast na výjezdech na skály nebo za venkovním lezením; 
 • doprava na závody a soustředění;
 • startovné na závodech.

Tyto náklady budou kalkulované dle druhu akce a počtu účastníků a zájemci o nich budou předem informování. Cestovní náklady resp. startovné spojené s účasti na akcích (nebo závodech) si jejích účastnící hradí samostatně, v případě spolujízdy na tyto akce, předpokládá se úhradu podílu na PHM osobě dopravující další účastníky.

Požadavky kladené na děti

 • Věk dítěte alespoň 8 let
 • Dítě je povinno se v průběhu tréninků řídit pokyny trenérů a instruktorů.
 • Absence dítěte na tréninku je nutné omlouvat dopředu příslušnému trenérovi prostřednictvím e-mailu anebo sms zprávy;
 • V případě opakované nekázně, neúčasti na rozcvičce nebo v případě čtyř a více neomluvených absencí může být dítě z oddílu vyloučeno.