Informace pro školní rok 2019/2020

Informace pro školní rok 2019/2020

Termíny

Ve školním roce 2019/2020 budou tréninky probíhat na stěně Rajče na ul. Kounicové a na stěně Komec ve sportovním areálu na ul. Hněvkovského v Komárově.

Na stěně Rajče od 16. září 2019 do 30. ledna 2020 a od 3. února do 26. června 2019 v osmi tréninkových skupinách (pondělí 16:00–17:30, 17:00–18:30 a 18:00-19:30, v úterý a v pátek 15:30-17:00 a 16:30-18:30). Ve čtvrtek má tréninky skupina pro teenagery (18:30–20:00). Kapacita jedné tréninkové skupiny je cca 30 dětí.

Na stěně Komec tréninky budou probíhat od 19. září 2019 do 30. ledna 2019 a od 6. února do 25. června 2020 vždy ve čtvrtek od 15:30 do 17:00. Kapacita je cca 20 děti.

Šikovné děti, které mají o lezení velký zájem, mohou po dohodě navštěvovat tréninky i ve více dnech. Jedná se zejména o děti, které se účastní nebo se chtějí účastnit lezeckých závodů. Tyto děti mají také možnost lézt pod vedením trenéra na boulderové stěně (místa tréninků upřesníme). Bouldrové tréninky se konají ve středu a ve čtvrtek odpoledne (hodiny upřesníme). 

Pozor! Během školního roku o prázdninách a ve dnech státních svátků se tréninky nekonají !!! Tréninky v omezeném formátu probíhají v období přípravy stěny na závody v týdnu jim předcházejícím. Na tuto skutečnost nebo na případné výjimky vždy předem upozorňujeme mailem.

Poplatky 

V prvním pololetí školního roku 2019/20 jsou poplatky (uváděné za pololetí), odvislé od počtu tréninků v týdnu, následující:
 • Trénink jednou týdně (1,5 h): 2.400,- Kč (Komec – 2.800,- Kč)
 • Trénink dvakrát týdně: 2.400,- + 1.400,- = 3.800,- Kč
 • Trénink třikrát týdně: 2.400,- + 1.400,- + 1.100,- = 4.900,- Kč
Poplatky zahrnují:
 • nájem tělocvičny na rozcvičky,
 • nájem lezecké stěny Rajče (resp. stěny bouldrové nebo stěny Komec),
 • mzdové náklady na trenéry,
 • náklady na přípravu lezeckých cest,
 • náklady na pořízení nových struktur a chytů,
 • náklady na přípravu oddílových závodů,
 • amortizaci lezeckého materiálu použitého k jištění,
 • členské příspěvky Sokola a ČHS, apod..
Poplatky nezahrnují:
 • stavební příspěvek TJ Sokol Brno 1 ve výši 300 – 500 Kč/rok/dítě (jedná se o jeho zavedení),
 • vstupné při návštěvách ostatních lezeckých stěn (kromě naší domácí stěny Rajče, bouldrové stěny a stěny Komec pro skupinu zde pravidelně trénující pod vedením trenéra),
 • náklady na účast trenérů na mimořádných soustředěních a výjezdech na skály,
 • cestovní náklady účastníků závodů, mimořádných soustředěních a výjezdů na skály,
 • startovné na závodech.

Tyto náklady budou kalkulované dle druhu akce a počtu účastníků a zájemci o nich budou předem informování. Cestovní náklady resp. startovné spojené s účasti na akcích (nebo závodech) si jejích účastnící hradí samostatně, v případě spolujízdy na tyto akce, předpokládá se úhradu podílu na PHM osobě dopravující další účastníky.

 

Slevy

Stěna Rajče BrnoPokud byl rodič dítěte seznámen oddílovými trenéry se základy jištění, má dostatečnou praxi a po dohodě s trenéry pravidelně dochází do některé tréninkové skupiny pomáhat při jištění, obdrží  slevu z členského příspěvku dítěte až do výše 800 Kč (Komec 900 Kč) (při 100% docházce). Například pokud dítě chodí na tréninky v pondělí a v pátek a jeden z rodičů pravidelně jistí každé pondělí, členský příspěvek dítěte bude činit 1.600 + 1.400 = 3.000 Kč. Jistící rodič zaplatí za dítě na začátku pololetí standardní částku bez slevy, tj. 2.400 + 1.400 = 3.800 Kč. Sleva (v tomto případě 800 Kč) bude vyúčtována při platbě na další pololetí. Pravidelné proškolení jisticích rodičů je povinné a koná se na začátku každého školního roku.
 

Požadavky kladené na děti

 • Dítě je povinno se v průběhu tréninků řídit pokyny instruktorů.
 • Jsme sportovní oddíl a každé dítě je povinno se v průběhu roku se zúčastnit nejméně jednoho závodu (minimálně oddílové prosincové Perníkové chaloupky).
 • Absence dítěte na tréninku je nutné omlouvat dopředu prostřednictvím e-mailu (jeane.lydie@atlas.cz) anebo sms zprávy (732 773 261).
 • V případě opakované nekázně, neúčasti na rozcvičce nebo v případě čtyř a více neomluvených absencí může být dítě z oddílu vyloučeno. Omlouváme se za poměrně tvrdý přístup, je to však nutné s ohledem na velmi velký zájem o členství v našem oddílu.